Přejít k obsahu


Combination of International High Pressure Forming and Q-P Process for Production of Hollow Products from AHS Steel

Citace:
MAŠEK, B., VOREL, I., JIRKOVÁ, H., KŮRKA, P. Combination of International High Pressure Forming and Q-P Process for Production of Hollow Products from AHS Steel. In COMAT 2014. Ostrava: TANGER Ltd., 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-87294-45-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Combination of International High Pressure Forming and Q-P Process for Production of Hollow Products from AHS Steel
Rok vydání: 2014
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER Ltd.
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. Ivan Vorel , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Petr Kůrka
Abstrakt CZ: Ve velkém množství průmyslových odvětví stále více narůstá poptávka po tvarově složitých produktech s co možná nejlepšími mechanickými vlastnostmi při zachování nízké výrobní ceny. Automobilový průmysl navíce vyžaduje, aby součásti měly co nejnižší hmotnost. Za účelem splnění těchto požadavků musí být navrhovány nové výrobní řetězce, které jsou kombinovány z nových typů materiálů a výrobních postupů. Príkladem mohou být vysoce pevné nízkolegované oceli, jejichž výsledných vlastností je docilováno pomocí pokročilých metod tepelného zpracování. Jednou z těchto metod je Q&P proces, jehož prostřednictvím lze dosáhnout ultimátní meze pevnosti více než 2000 MPa při tažnosti dosahující hodnoty 10%. V kombinaci s nekonvenční tvářecí metodou, je následně možno vyrábět tvarově složité součásti. Jedním z možných příkladů takové kombinace může být spojení tváření vnitřním přetlakem plynu, hot-stamping procesu a Q&P zpracování. Právě spojení těchto tří přístupu bylo použito pro výrobu tenkostěnných dutých produktů. Po postupné optimalizaci technologických parametrů byly získány produkty s převážně martenzitickou strukturou a malým podílem bainitu. Ve všech místech tetovaného produktu bylo dosaženo meze pevnosti přesahující 1950 MPa při tažnosti dosahující 15%.
Abstrakt EN: All sectors of industry experience high demand for shaped products with as good mechanical properties as possible at low costs. Automotive industry, in addition, requires that the parts are of lightweight construction. Consequently, new types of materials and processes have to be combined to design new production chains capable to meet this demand. For instance, there are high-strength low-alloyed steels, whose final properties are attained by advanced heat treating techniques. One of such techniques is the Q&P process which can deliver excellent ultimate strengths exceeding 2000 MPa at a sufficient elongation level of 10 %. When combined with an unconventional forming method, it allows complex-shaped parts with outstanding mechanical properties to be made. One example of such combined procedure is the sequence of internal high pressure forming, hot stamping and Q&P processing. In the present study, thin-walled hollow stock was processed using such a combined procedure. After stepwise optimization of processing parameters, products with martensitic structure and a small amount of bainite were obtained. In all locations of the product which were tested, the ultimate strength exceeded 1950 MPa and elongation reached 15 %.
Klíčová slova

Zpět

Patička