Přejít k obsahu


Optimisation of the Q-P Process Parameters for Low Alloyed Steels with 0.2% C

Citace:
JIRKOVÁ, H., KUČEROVÁ, L., AIŠMAN, D., MAŠEK, B. Optimisation of the Q-P Process Parameters for Low Alloyed Steels with 0.2% C. Archives of Metallurgy and Materials, 2014, roč. 59, č. 3, s. 1205-1210. ISSN: 1733-3490
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimisation of the Q-P Process Parameters for Low Alloyed Steels with 0.2% C
Rok vydání: 2014
Autoři: Dr. Ing. Hana Jirková , Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Ing. David Aišman Ph.D. , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Obsah uhlíku u ocelí zpracovávaných Q-P (quenching and partitioning) procesem představuje jeden z klíčových parametrů, protože C se velmi výrazně podílí na stabilizaci zbytkového austenitu a na zvyšování pevnosti. Postupně bylo optimalizováno zpracování Q-P procesem u dvou nízkolegovaných ocelí s podílem 0,2% C s nebo bez přidání Cr. Výsledky ukazují, že velmi výrazný vliv na vývoj struktury má vedle vhodné teploty austenitizace především rychlost ochlazování. V případě oceli legované Mn, Si a Cr se mez pevnosti pohybovala okolo 900 MPa s tažností přes 30%.
Abstrakt EN: In steels which are treated by the quenching and partitioning (Q&P) process, carbon content is one of the crucial parameters because carbon contributes greatly to stabilization of retained austenite and strengthens the material. In the present study, the Q&P process was gradually optimised for two low-alloyed steels with 0.2 % carbon content and with and without Cr addition. The results show that the cooling rate, as well as the austenitizing temperature, has a pronounced effect on microstructure evolution. The strength and elongation in the Mn, Si and Cr-alloyed steel was approx. 900 MPa and more than 30 %, respectively.
Klíčová slova

Zpět

Patička