Přejít k obsahu


The Effect of Alloying on Mechanical Properties of Advanced High Strength Steels

Citace:
KUČEROVÁ, L., JIRKOVÁ, H., MAŠEK, B. The Effect of Alloying on Mechanical Properties of Advanced High Strength Steels. Archives of Metallurgy and Materials, 2014, roč. 3, č. 59, s. 1189-1192. ISSN: 1733-3490
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Effect of Alloying on Mechanical Properties of Advanced High Strength Steels
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Dr. Ing. Hana Jirková , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Jeden z postupů tepelného zpracování pro zpracování moderních vysokopevných ocelí představuje tzv. Q-P proces (quenching and partitioning process). Q-P proces s integrovanou inkrementální deformací byl optimalizován pro šest vysoce pevných ocelí s různým obsahem uhlíku (0.4-0.6%), manganu (0.6-1.2), křemíku (2-2.6%) a chromu (0.8-1.3%). Optimalizace byla provedena pro každou z těchto ocelí s ohledem na výslednou mikrostrukturu a vlastnosti. Dále byl sledován vliv rychlosti ochlazování, teploty kalení a prodlevy na vývoj mikrostruktury. Dosaženy byly zajímavé kombinace mechanických vlastností, s mezí pevnosti v rozmezí 1600-2400 MPa a s tažností 6-20%.
Abstrakt EN: uenching and partitioning process with incorporated incremental deformation was optimized for six high strength steels with various contents of carbon (0.4-0.6%), manganese (0.6-1.2), silicon (2-2.6%) and chromium (0.8-1.3%). The optimization was gradually done for each steel with respect to the final microstructures and properties. The effect of cooling rate, quenching and partitioning temperature on microstructure development was further investigated. Interesting combinations of mechanical properties were obtained, with tensile strength in the region of 1600-2400 MPa and ductility of 6-20%. Przeprowadzono optymalizacje procesu hartowania i partycjonowania węgla (Quenching and Partitioning ? Q&P) w połączeniu ze stopniowymi przyrostami odkształcenia dla sześciu wysokowytrzymałych stali o różnej zawartości węgla (0, 4-0, 6%) manganu (0, 6-1, 2%), krzemu (2-2, 6%) oraz chromu (0, 8-1, 3%). Optymalizacje prowadzono dla kazdej stali stopniowo pod katem końcowej mikrostruktury i właściwości. Następnie przeprowadzono badania wpływ szybkości chłodzenia oraz temperatury hartowania i partycjonowania na rozwój mikrostruktury. W rezultacie otrzymano interesujące kombinacje właściwości mechanicznych stali o wytrzymałości na rozciąganie w zakresie 1600-2400 MPa oraz ciągliwości w zakresie 6-20%.
Klíčová slova

Zpět

Patička