Přejít k obsahu


Measuring Material Properties of Metal Foils Using Bulge Test Method

Citace:
KÁŇA, J., MAŠEK, B., RUBEŠOVÁ, K. Measuring Material Properties of Metal Foils Using Bulge Test Method. In DAAAM 2014. Vienna: Procedia Engineering, 2015. s. 861-867. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1877-7058
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Measuring Material Properties of Metal Foils Using Bulge Test Method
Rok vydání: 2015
Místo konání: Vienna
Název zdroje: Procedia Engineering
Autoři: Ing. Josef Káňa , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Kateřina Rubešová
Abstrakt CZ: V předešlé práci byla představena metoda a testovací zařízení pro určení materiálových vlastností tenkých kovových fólií (s tloušťkou do 0,05mm). V tomto příspěvku jsou popsány inovace jak metody, tak i testovacího zařízení, které dále vylepšují daný koncept. Testovací zařízení bylo kompletně předěláno, výrazně bylo upraveno měření tlaku a také byl kompletně přepracován řídící a vyhodnocovací program. Dále je prezentována metoda pro měření pomocí laserových snímačů na velmi lesklých površích. Tato metoda je důsledkem problémů, které se objevily při snímání velmi lesklých povrchů pomocí laserových snímačů. Výstupy testovacího systému jsou prezentovány na několika vzorcích z různých materiálů – Al, Cu, slitina FeNi . Na závěr jsou popsány omezení této metody.
Abstrakt EN: Testing device and testing method for determination of material properties of very thin metal foils (up to 0.05 mm of thickness) using modified bulge test meth od were introduces in [1]. The paper describes recent development of both the device and the me thodology which further improve given concept.The design of the whole device was all remade, pressure measurement was significantly improved, new control and evaluation software was introduced. Method for laser measurement on gl ossy surfaces is presented. The method is a result of problematic we faced during measuring with laser system on glossy surfaces when on highly glossy surfaces is almost impossible to obtain proper data for further postprocesing. Our measurement outcomes are presented and discussed on specimens made of several different materials - Al, Cu, FeNi alloy. Finally we recognize specific limitations of the presented methodology.
Klíčová slova

Zpět

Patička