Přejít k obsahu


Zařízení pro měření ochlazovací schopnosti kalicí lázně

Citace:
KŘÍŽ, A., FIEDLER, L. Zařízení pro měření ochlazovací schopnosti kalicí lázně. Praha, 2014.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Device for Measuring the Cooling Efficiency of Quenching Baths
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Bc. Lukáš Fiedler
Abstrakt CZ: Navrhované zařízení spadá do oblasti zkušebních a testovacích zařízení, konkrétně mezi zařízení, která měří ochlazovací schopnost kalicí lázně. Podstatou technického řešení je konstrukční vytvoření zařízení pro měření ochlazovací schopnosti kalicí lázně. Zařízení obsahuje nádobu k naplnění měřeným médiem kalicí lázně a čidlo sondy quench testu. Nádoba je umístěna na stojanu. Ze dna nádoby je vyústěna sestupná větev potrubí a vzestupná větev potrubí. Obě větve jsou zaústěny do čerpadla s plynule řiditelnými otáčkami. Ve vzestupné větvy potrubí je umístěno čidlo měření rychlosti průtoku. V nádobě je umístěna varná spirála , sonda termočlánku propojená s varnou spirálou a lůžko čidla sondy quench testu. Lůžko čidla je situované nad vyústěním vzestupné větve potrubí. V nejnižším bodě potrubí je situován vypouštěcí šroub. Navržené zařízení přibližuje výsledky zkoušek reálným podmínkám. Zařízení zajišťuje proudění média v určitém rozsahu rychlostí a umožňuje měřit ochlazovací schopnost kalicího média za těchto podmínek.
Abstrakt EN: The newly-designed device belongs to testing equipment for measuring the cooling efficiency of quenching baths. The present technical solution involves the construction of a device for measuring the cooling efficiency of quenching baths. The device consists of a vessel which is filled with the medium to be measured and of a quench test probe. The vessel is mounted on a stand. Connected to the vessel bottom are a rising and a descending tube. Both tubes are also connected to a continuously variable speed pump. The rising tube includes a flow rate gauge. The vessel contains a heating coil, a thermocouple probe connected to the heating coil and the quench test proble receptacle. The probe receptacle is located above the rising tube. The drain screw is located at the lowest point of the tube. The proposed device makes the testing conditions close to real-world conditions. The device provides a certain range of flow rates of the medium and allows the cooling efficiency of the quenchant under these conditions.
Klíčová slova

Zpět

Patička