Přejít k obsahu


Nejdůležitější oblast nástroje - ostří

Citace:
KŘÍŽ, A. Nejdůležitější oblast nástroje - ostří. Průmyslové spektrum, 2014, č. 11, s. 10-11. ISSN: 1212-2572
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Key Part of Tool: Cutting Edge
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž ,
Abstrakt CZ: Na řezné nástroje nebyly v minulosti z různých důvodů kladeny takové nároky, jako v dnešní době. Dříve byla jejich důležitým kritériem cena a dostupnost. Vybíraly se takové nástroje, které byly co nejlevnější a byly okamžitě k dispozici. Dnes si lze objednat jakýkoliv nástroj od kteréhokoliv dodavatele z celého světa. Výrobci nástrojů se naopak předhánějí v dodávce a dodavatelé nástrojů často přebírají roli technologů a ve snaze získat zakázku hledají řešení, které dříve spadalo pod technology výroby. V současné době je zaklínacím pojmem, který otevírá cestu k zakázkám "integrita povrchu". Integrita povrchu je známá již od sedmdesátých let minulého století, avšak v praxi se začala uplatňovat až okolo roku 2006. Na ostří se integrita nástroje sice aplikovala již dříve, ale procesy, které dovolovaly toto vyšetření, nebyly soustředěny do jednoho cíle, nýbrž byly téměř nahodilé. Dnes se již pojem integrita ostří začíná v praxi používat, ale stále je málo poznatků, které by napomohly odborníkům z praxe v jednoduché orientaci.
Abstrakt EN: The requirements for cutting tools did not use to be the same as today for various reasons. Formerly, the important criteria included price and availability. The preferred tools were the cheapest and the most readily available ones. Nowadays, one can order any tool from any supplier across the globe. Tool manufacturers vie with one another for business. In addition, tool vendors often take the role of process planners and, in their effort to win a contract, seek solutions which used to be the domain of manufacturing process planners. Today’s magic formula for winning contracts is the “surface integrity”. Although the concept of surface integrity has been known since the 1970s, its practical use only dates back to around 2006. It used to be applied to the cutting edge earlier but the processes, which make the investigation possible, were almost random and did not use to focus on a single goal. These days, cutting edge integrity begins to find use in practice. However, the knowledge which could provide guidance to industry experts is still scarce.
Klíčová slova

Zpět

Patička