Přejít k obsahu


Motivace k tvořivosti na pedagogické fakultě: Přístupy k tvořivosti v učitelském povolání

Citace:
VANČÁT, J., LOVASOVÁ, V., KUBÍKOVÁ, K., SLAVÍKOVÁ, M., LIŠKOVÁ, Š., BEZDĚK, J., BRČÁKOVÁ, V., NOVOTNÝ, J., SUDA, Z., NOVÁKOVÁ, S., HORA, J., PĚCHOUČKOVÁ, Š., KOHOUT, V., HRABĚTOVÁ, R., RICHTR, V., ŠTROFOVÁ, J., SIROTEK, V., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., KIELBUSOVÁ, Z., KALISTOVÁ, P., BENEŠOVÁ, D., VALACH, P., HONZÍKOVÁ, J., KROTKÝ, J., SLÁNSKÁ, D. Motivace k tvořivosti na pedagogické fakultě: Přístupy k tvořivosti v učitelském povolání. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, 266 s. ISBN: 978-80-261-0428-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Creativity Motivation at Pedagogical Faculty
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. PhDr. Jaroslav Vančát Ph.D. , Mgr. Vladimíra Lovasová Ph.D. , Mgr. Kateřina Kubíková Ph.D. , Doc. PaedDr. Marie Slavíková CSc. , PhDr. Štěpánka Lišková Ph.D. , Doc. MgA. Jiří Bezděk Ph.D. , Mgr. Vladimíra Brčáková , Mgr. Jiří Novotný , PhDr. Zdeněk Suda CSc. , PhDr. Sylva Nováková Ph.D. , Doc. RNDr. Jaroslav Hora CSc. , PhDr. Šárka Pěchoučková Ph.D. , RNDr. Václav Kohout , Mgr. Regina Hrabětová , Doc. Mgr. Václav Richtr CSc. , Mgr. Jitka Štrofová Ph.D. , PaedDr. Vladimír Sirotek CSc. , RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková Ph.D. , PhDr. Zdeňka Kielbusová , Mgr. Petra Kalistová , Mgr. Daniela Benešová Ph.D. , Mgr. Petr Valach Ph.D. , Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. , Mgr. Jan Krotký , Ing. Dana Slánská
Abstrakt CZ: Odborná publikace Motivace k tvořivosti na pedagogické fakultě představuje pohled na tvořivost na Fakultě pedagogické, Západočeské univerzity v Plzni. Jednotliví autoři této odborné publikace se zaměřili na motivaci k tvořivosti v oborech, které jsou stěžejní pro pedagogické fakulty. Čtenář zde nalezne i konkrétní ukázky motivace k tvořivosti nejen v humanitních a v expresivních oborech, ale také v oborech lingvistických a přírodovědných. Publikace je uceleným pohledem na problematiku tvořivosti v učitelských oborech, pohledem na to, jak k tvořivosti motivovat a co lze v jednotlivých oborech považovat za tvořivý počin.
Abstrakt EN: The scientific publication Creativity Motivation at Pedagogical Faculty presents a view on creativity at the Pedagogical Faculty, University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic. The authors of this publication focused mainly on creativity motivation in the principal fields of study at pedagogical faculties. The reader will also find concrete examples of creativity motivation in liberal and expressive arts as well as in the area of linguistics and natural history. The book represents a comprehensive overview of the creativity issue in pedagogical discipline. Moreover, it brings ideas on how to motivate one to be creative and what may be considered a creative act in different study areas.
Klíčová slova

Zpět

Patička