Přejít k obsahu


Měření elektrických parametrů výrobků

Citace:
BLECHA, T., HERC, L., IHNÁTKO, M., KLÖCKER, L., LINHART, R., OCHOTNICKÝ, M., RENDL, K., SEHNAL, P., STEINER, F., TUREČEK, O., TUREK, P., WIRTH, V. Měření elektrických parametrů výrobků. Západočeská univerzita v Plzni, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Measurement of electrical parameters of products
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Tomáš Blecha Ph.D. , Ladislav Herc , Miroslav Ihnátko , Lukáš Klöcker , Ing. Richard Linhart Ph.D. , Miroslav Ochotnický , Ing. Karel Rendl , Petr Sehnal , Doc. Ing. František Steiner Ph.D. , Ing. Oldřich Tureček Ph.D. , Pavel Turek , Ing. Václav Wirth ,
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva popisuje návrh a realizaci technického řešení měřicího systému. Dále se zpráva zabývá programováním modulů a stavbou měřicích sekvencí. V neposlední řadě je součástí zprávy i popis stínícího boxu, který je nedílnou součástí měřicího systému. Zpráva vznikla v rámci řešení projektu FR—TI3/497 „Multimediální jednotky — vývoj nových zkušebních a analytických metod určených pro konstrukci produktů s vysokou kvalitou a užitnými vlastnostmi“ ve firmě Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
Abstrakt EN: This research report describes the design and implementation of the measurement system technical solution. Furthermore, the report deals with modules programming and measurement sequences building. Finally, the report also included a description of the shield box, which is part of the measuring system. The report was created as part of the project FR-TI3 / 497 „"Multimedia unit – new test- and analytical methods development intended for product development with high quality and high manufacturing grade" in the company Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
Klíčová slova

Zpět

Patička