Přejít k obsahu


Devátá platónská minikonference

Citace:
Jiráková, K., Boháček, K., Jirák, P., Paitlová, J., Vaverka, P. Devátá platónská minikonference. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 19.06.2014 - 20.06.2014.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: 9thPlatonic Mini Conference
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Karolína Jiráková , Mgr. Kryštof Boháček Ph.D. , Mgr. Petr Jirák , Mgr. Jitka Paitlová , Mgr. Pavel Vaverka ,
Abstrakt CZ: Devátá platónská minikonference byla věnována tématu idejí. Pojítkem a východiskem všech přispěvatelů bylo myšlení Platónovo, tedy jednoho ze zásadních představitelů filosofie a vědy v období klasického Řecka. Nicméně, jak je již tradičním zvykem minikonference, témata jednotlivých příspěvků se zabývala reflexí tohoto zásadního teoretického systému napříč západními dějinami vědy, aby se tak mohl ukázat vliv myšlení řeckého myslitele na naši vlastní tradici. Proto bylo pořadateli konference, tedy studenty sdruženými v Plzeňském platónském kroužku, program sestaven tak, aby zde nechyběli příspěvky orientované na platónská studia, poté historicky laděné příspěvky hodnotící recepci Platóna a jeho učení o idejích až k autorům moderním, pro které je Platón základem a stále poutavým partnerem k diskusi. Takto se podařilo propojit vyprávěcí linii konference až například s Patočkou či současným filosofem a profesorem Thomasem A. Szlezákem (autorem nově do češtiny přeložené knihy Za co Evropa vděčí Řekům). Výsledky svého bádání zde prezentovali nejen studenti Západočeské univerzity, ale také badatelé z Univerzity Palackého v Olomouci, z pražské Karlovy university a Masarykovy univerzity v Brně. Díky tomu se opět prohloubila dlouhodobější mezi-univerzitní spolupráce. Podobně jako na předchozích minikonferencích neodmítli pozvání ani renomovaní hosté (v čele například s P. Hobzou, J. Danešem, J. Petrželkou). Konference se zúčastnila řada doktorandů, jak místních, tak zástupci dalších českých filosofických kateder. Počet aktivních přednášejících s příspěvkem dosáhl čísla dvanáct. Celkový počet účastníků se blížil k číslu šedesát. Zaznamenali jsme oproti loňským ročníkům mnohem vyšší zájem o konferenci z řad studentů ZČU. O další ročník konference je velký zájem.
Abstrakt EN: Ninth Platonic mini conference was devoted to the topic of ideas. The link and the starting point of contributors was thinking of Plato, one of the major representatives of philosophy and science in the period of classical Greece. Topics dealt with reflection of this fundamental theoretical system throughout the western history of science.
Klíčová slova

Zpět

Patička