Přejít k obsahu


Patočkovy interpretace literatury

Citace:
BLAHUTKOVÁ, D., ŠEVČÍK, M. Patočkovy interpretace literatury. 1. vyd. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014, 122 s. ISBN: 978-80-7465-124-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Patočka’s Interpretations of Literature
Rok vydání: 2014
Místo konání: Červený Kostelec
Název zdroje: Pavel Mervart
Autoři: Mgr. Daniela Blahutková Ph.D. , PhDr. Miloš Ševčík Ph.D.
Abstrakt CZ: Monografie je pokusem o systematický průzkum Patočkových interpretací literatury a jejich vztahu k Patočkovým filozofickým názorům. Autoři sledují zejména Patočkovo pojetí vztahu literatury a mýtu a literatury a filozofie. S prvním souvisí mj. otázka života mytologických témat v literatuře epoch, s druhým, jak Patočka u literárních děl filozoficky vykazuje fenomenologii životního smyslu. Autoři se zabývají Patočkovými texty ze 30.-40. let a zejména z 60.-70. let.
Abstrakt EN: In this monograph the role of Patočka’s interpretations of literature is investigated. Although the focus is on how Patočka’s texts treat specific literary themes, the analysis of his texts is based on how Patočka formulates his views on literature in general. In the first part Patočka’s view of the relationship between literature and myth comes to the fore. In the second part the relationship between literature and philosophy. Patočka foregrounds literary works and their themes, which proceed from the formulation of mythical narrative. In this context is noted how aspects of Patočka’s concept of historicity are illuminated by his interpretation of literary themes and genres. Reading modern literature, Patočka is interested in the literary motifs, which enable him to reconstruct the unintentional philosophy of the writers. This leads the authors to an investigation into the relationship of such a reconstruction through the motifs operating within Patočka’s analysis of human existence.
Klíčová slova

Zpět

Patička