Přejít k obsahu


Patočka’s Reflections on Faustus and Modern Art

Citace:
BLAHUTKOVÁ, D. Patočka’s Reflections on Faustus and Modern Art. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 2014, roč. 1, č. Studia Aesthetica VII, s. 65-72. ISSN: 0567-8293
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Patočka’s Reflections on Faustus and Modern Art
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Daniela Blahutková Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá dvěma texty Jana Patočky ze 70. let, které byly psány k pětadvacátému výročí vydání románu Doktor Faustus (1947) Thomase Manna. Patočka v nich spisovatele definuje jako „ztvárňovatele mýtu“. Na rozdíl od esejů „Spisovatel a jeho věc“ (1969) či „Umění a čas“ (1966) zkoumá Patočka ve faustovských esejích vztah mezi moderním uměním a mýtem. Článek představuje Patočkovu interpretaci základního tématu faustovské literatury v jejích proměnách od knížky lidového čtení po Mannův román a poukazuje na to, že Patočkovy faustovské eseje ukazují významný aspekt jeho pojetí moderní umělecké tvorby.
Abstrakt EN: The article deals with two Jan Patočka essays, each written to mark the 25th anniversary of the publication of Thomas Mann’s novel Doctor Faustus (1947). In these essays, the writer is defined as an ‘interpreter of myth’. In contrast to his essays ‘The Concern of the Writer’ (1969) and ‘Art and Time’ (1966), Patočka here examines the relationship between modern art and myth in two essays on Faustus. The article presents Patočka’s interpretation of the fundamental subject of Faustus literature in its metamorphosis from the sixteenth century to the twentieth, and points out that Patočka’s Faustus essays manifest an important aspect of his concept of modern art.
Klíčová slova

Zpět

Patička