Přejít k obsahu


Tváření AHS oceli vnitřním přetlakem

Citace:
MAŠEK, B., VOREL, I., JIRKOVÁ, H., KURKA, P. Tváření AHS oceli vnitřním přetlakem. Kovárenství, 2014, roč. 50, č. září 2014, s. 5-8. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Internal High Pressure Forming of AHS Steel
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. Ivan Vorel , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Petr Kurka
Abstrakt CZ: Ve všech oblastech průmyslu je stálá poptávka po tvarově složitých produktech s co nejlepšími mechanickými vlastnostmi a nízkou cenou. V automobilovém průmyslu k tomu ještě přistupuje požadavek na nízkou hmotnost a setrvačné hmoty. Takovéto díly lze realizovat pouze pomocí nových výrobních řetězců, které integrují nové materiály společně s inovativními technologickými prvky. Jednou z možností, jak dosáhnout náročných požadavků konstruktérů, je využití vysocepevných nízkolegovaných ocelí, zpracovaných moderními postupy tepelného zpracování. Ve spojení s nekonvenčními způsoby tváření lze získávat tvarově složité součásti s vynikajícími mechanickými vlastnostmi. Jednou z nových možností je propojení tváření vnitřním přetlakem plynu s kalením v nástroji a Q-P procesem. Pro demonstraci možností tohoto výrobního řetězce byly vyrobeny duté tenkostěnné polotovary. Dosažená mez pevnosti se pohybovala mezi 1950 MPa a 2300MPa s tažností v rozmezí 10 až 18%.
Abstrakt EN: All sectors of industry experience high demand for shaped products with as good mechanical properties as possible at low costs. Automotive industry, in addition, requires that the parts are of lightweight construction. For instance, there are AHS steels, whose final properties are attained by advanced heat treating techniques. One of such techniques is the Q&P process. When combined with an unconventional forming method, it allows complex-shaped parts with outstanding mechanical properties to be made. One example of such combined procedure is the sequence of internal high pressure forming, hot stamping and Q&P processing. In all locations of the product which were tested, the UTS exceeded 1950-2300MPa and elongation reached 10-18%.
Klíčová slova

Zpět

Patička