Přejít k obsahu


The Influence of Spraying Parameters on Stresses and Mechanical Properties of HVOF-Sprayed Co-Cr-W-C Coatings

Citace:
MATĚJÍČEK, J., HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., BLÁHOVÁ, O., PALA, Z. The Influence of Spraying Parameters on Stresses and Mechanical Properties of HVOF-Sprayed Co-Cr-W-C Coatings. In Key Engineering Materials. Německo: Trans Tech Publications LTD, 2014. s. 171-174. ISBN: 978-3-03835-062-0 , ISSN: 1013-9826
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Influence of Spraying Parameters on Stresses and Mechanical Properties of HVOF-Sprayed Co-Cr-W-C Coatings
Rok vydání: 2014
Místo konání: Německo
Název zdroje: Trans Tech Publications LTD
Autoři: J. Matějíček , Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , Z. Pala
Abstrakt CZ: Povlaky Co-Cr-WC byly nastříkané metodou HVOF s různými nástřikovými parametry, především ekvivalentním poměrem a tlakem. Během nástřiku byla měřena teplota a rychlost částic za letu. Vnitřní pnutí byla určena měřením zakřivení nastříkaných vzorků. Youngův modul a tvrdost vrstev byly určeny indentační metodou. Byly diskutovány vztahy mezi parametry nástřiku, charakteristikami letících částic a mechanickými vlastnostmi.
Abstrakt EN: Co-Cr-W-C coatings were sprayed by HVOF while systematically varying the spraying parameters, namely the equivalent ratio and pressure. During spraying, the inflight particle temperature and velocity were measured. Residual stresses were determined by curvature monitoring of the sprayed samples. Young's moduli and hardness of the coatings were determined by instrumented indentation. The relationship between spraying parameters, in-flight particle characteristics and mechanical properties is discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička