Přejít k obsahu


Scalable Multi-Purpose Virtual Human Model for Future Safety Assessment

Citace:
VYCHYTIL, J., MAŇAS, J., ČECHOVÁ, H., ŠPIRK, S., HYNČÍK, L., KOVÁŘ, L. Scalable Multi-Purpose Virtual Human Model for Future Safety Assessment. In SAE Technical Papers. Neuvedeno: SAE International, 2014. s. 1-22. ISBN: neuvedeno , ISSN: 0148-7191
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Scalable Multi-Purpose Virtual Human Model for Future Safety Assessment
Rok vydání: 2014
Místo konání: Neuvedeno
Název zdroje: SAE International
Autoři: Ing. Jan Vychytil Ph.D. , Dr. Ing Jaroslav Maňas , Ing. Hana Čechová Ph.D. , Ing. Stanislav Špirk , Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D. , Ing. Luděk Kovář Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vývojem nového škálovatelného virtuálního modelu lidského těla. Pomocí tohoto modelu je možné vyhodnotit bezpečnostní rizika při různých nárazech z různých směrů. Jedná se o spojení tzv. multi-body struktury s deformovatelnými segmenty, což šetří výpočetní čas. Odezva jednotlivých segmentů modelu (hlava, hrudník, pánev, dolní končetiny, …atd.) je validována pro známé impaktní scénáře s využitím experimentálních koridorů získaných z literatury. Model může být jednoduše přizpůsoben pro danou výšku, věk a hmotnost jedince. Je využitelný při vývoji bezpečnostních prvků v nejrůznějších dopravních prostředcích.
Abstrakt EN: The paper concerns the development of a new scalable virtual human body model. The model has been developed to assess safety risk during various complex crash scenarios including impacts from different directions. The novel approach described couples the basic multi-body structure with deformable segments, resulting in short calculation time. The response of particular body segments (head, thorax, pelvis, lower extremities, … etc.) is validated in known impact scenarios and the response of the model is tuned to the experimental corridors obtained from literature. The model is designed modularly to be simply adopted towards the pre-defined height, age and mass. It is useful for the robust design of vehicles and transportation infrastructure of various sectors of transport means.
Klíčová slova

Zpět

Patička