Přejít k obsahu


Měření hlučnosti výrobku při buzení vibracemi

Citace:
TUREČEK, O., SÝKORA, M., STEINER, F., SEHNAL, P., KLÖCKER, L. Měření hlučnosti výrobku při buzení vibracemi. Continental Automotive Czech Republic s.r.o., 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Rattle noise measurement of product
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
Autoři: Ing. Oldřich Tureček Ph.D. , Ing. Martin Sýkora Ph.D. , Doc. Ing. František Steiner Ph.D. , Petr Sehnal , Lukáš Klöcker
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva popisuje návrh a realizaci měřicí metody pro sledování hlučnosti výrobku jako důsledek buzení vibracemi. Metoda vznikla v rámci řešení projektu FR—TI3/497 „Multimediální jednotky — vývoj nových zkušebních a analytických metod určených pro konstrukci produktů s vysokou kvalitou a užitnými vlastnostmi“ ve firmě Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
Abstrakt EN: This report describes the design and realization of measurement method for product rattle noise evaluation. This method was developed as part of project FR—TI3/497 “Multimedia units — new test— and analytical methods development intended for product development with high quality and high manufacturing grade“ at Continental Automotive Czech Republic company.
Klíčová slova

Zpět

Patička