Přejít k obsahu


Měření hluku a vibrací prototypů kompresorů

Citace:
TUREČEK, O., SÝKORA, M., SCHLOSSER, M., KRIVÁNKA, D. Měření hluku a vibrací prototypů kompresorů. ATMOS Chrást s.r.o., 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Noise and vibration measurement of compressor prototypes
Rok vydání: 2014
Název zdroje: ATMOS Chrást s.r.o.
Autoři: Ing. Oldřich Tureček Ph.D. , Ing. Martin Sýkora Ph.D. , Ing. Martin Schlosser , David Krivánka
Abstrakt CZ: V rámci řešení projektu TAČR TA02010565 „Snižování hlučnosti točivých strojů“ je na ZČU, Fakultě aplikovaných věd, Katedře mechaniky vyvíjen vibroakustický model, který slouží pro návrh a optimalizaci prototypů kompresorů, které jsou vyvíjené ve firmě Atmos Chrást s.r.o., z hlediska hlučnosti. Pro vývoj a optimalizaci modelu jsou průběžně měřena data akustického vyzařování a vibrací částí prototypů kompresorů PDP 70 a nově vyvinutého PDP 190. Metoda měření vychází z měření akustického výkonu pomocí mapování akustické intenzity v bodech, což slouží zároveň pro informaci o rozložení zdrojů hluku měřených strojů a měření vibrací ve zvolených částech strojů. V této zprávě je popsán způsob měření a náhled na získaná data.
Abstrakt EN: As a part of project TAČR TA02010565 „Noise reduction of rotating machines“, the vibroacoustic model was developed. This model is designed for calculation of noise parameters of compressor prototypes which are produced by ATMOS Chrást, s. r. o. company. Information about acoustic radiation and vibration on prototypes of model PDP 70 and newly build model PDP 190 are continuously measured for development and improvement of vibroacoustic model. Used measurement method is based on evaluation of sound power from sound intensity mapping in discreet points. This method gives information about sound power, distribution of sound sources and about vibrations on selected places of machines. This report describes ways of measurement and preview of measured values.
Klíčová slova

Zpět

Patička