Přejít k obsahu


Manual perineal protection with various sizes of fetal head

Citace:
JANSOVÁ, M., KALIŠ, V., RUŠAVÝ, Z., LOBOVSKÝ, L., KARBANOVÁ, J., HYNČÍK, L. Manual perineal protection with various sizes of fetal head. In Human Biomechanics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 14. ISBN: 978-80-261-0421-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Manual perineal protection with various sizes of fetal head
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Magdalena Jansová Ph.D. , doc. MUDr. Vladimír Kališ Ph.D. , MUDr Zdeněk Rušavý , Ing. Libor Lobovský Ph.D. , MUDr. Jaroslava Karbanová , Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D.
Abstrakt CZ: Konečně-prvkový model je použit pro analýzu napětí na perineu během vaginálního porodu pro 3 různé velikosti hlavičky plodu za použití 10 modifikací manuální perineální protekce a jeho srovnání s metodou hands-off. Cílem studie je vyhodnocení toho, jestli nejefektivnější modifikace manuální perineální protekce u normálně veliké hlavičky je také nejefektivnější v případě výrazně menší či větší hlavičky.
Abstrakt EN: A finite element biomechanical model is used to analyze the tension of the perineum during vaginal delivery in 10 modifications of manual perineal protection for 3 different sizes of the fetal head and compare them with the “hands off” technique. The aim of this study is to evaluate whether the most effective modification of manual perineal protection with normal fetal head size is also the most effective in cases with substantially smaller or larger fetal head
Klíčová slova

Zpět

Patička