Přejít k obsahu


Musculoskeletal computer model used for gait analysis of patients with total endoprosthesis

Citace:
HAVELKOVÁ, L., SVOBODA, Z., HYNČÍK, L. Musculoskeletal computer model used for gait analysis of patients with total endoprosthesis. In Computational Mechanicst 2014, Book of extended abstracts. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0429-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Musculoskeletal computer model used for gait analysis of patients with total endoprosthesis
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Linda Havelková , Zdeněk Svoboda , Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D.
Abstrakt CZ: Počet pacientů po totální endoprotéze stále roste. Tento problém způsobuje omezení pohybu pacienta a následně obtížné zapojení jedince do společnosti. Vhodné moderní metody léčby a rehabilitace představují velkou pomoc při dosažení efektivní pomoci. Hlavním cílem práce byly počítačová rekonstrukce pohybu ortopedických pacientů před operací a následná mechanická analýza chůze. Kinematická data pomalé chůze byla naměřena opto-elektrických přístrojem Vicon. Tato data byla použita pro řízení modifikovaného počítačového modelu lidského těla poskytovaného systémem AnyBody Modeling System. Výsledkem práce byli výpočet reakčních sil v kyčelních klubech a aktivita svalů během pohybu. Model byl dále validován s využitím Bergmanovi databáze. Finální data studie mohou přispívat k rychlejší diagnostice, optimalizace rehabilitace, prevenci zranění či onemocnění, apod.
Abstrakt EN: The number of patients with total endoprosthesis is still increasing. This problem often causes movement restriction and subsequently complications with integration into society. Thus some suitable modern treatments and rehabilitations are essential for their efficient help. The aim of work is to reconstruct the real recorded motions of orthopaedic patients and to perform mechanical analysis of human body. Kinematic data for patients are measured using the opto-electrical capture system called Vicon. The subjects are asked to perform slow walking. Obtained motion capture data are used to drive the adapted computer human body model available within the open repository of AnyBody Modeling System. The model is based on an inverse dynamic analysis and an optimization algorithm for muscle recruitment. Gait analysis is performed, i.e. muscle and joint reaction forces, muscle activation as well as muscle moment arms are computed. Obtained results contribute to faster diagnosis, optimize rehabilitations, help to prevent some diseases, etc.
Klíčová slova

Zpět

Patička