Přejít k obsahu


On motivating high school students by summer jobs program

Citace:
HYNČÍK, L., NOVÁKOVÁ, V., HOLEČEK, M., ROMPORTL, J. On motivating high school students by summer jobs program. In FISITA World Automotive Congress 2014. Maastricht: KIVI, 2014. s. 1-6. ISBN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On motivating high school students by summer jobs program
Rok vydání: 2014
Místo konání: Maastricht
Název zdroje: KIVI
Autoři: Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D. , Mgr. Veronika Nováková , Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček , Ing. Mgr. Jan Romportl Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek představuje proces motivace studentů středních škol ke studiu technických oborů systémem placených letních brigád. Vybraní studenti byli zaměstnáni v rámci letní brigády ve výzkumu a vývoji a za pomoci sociologického výzkumu byla sledována jejich zpětná vazba. Potvrdilo se, že vodně vybraná práce ve fungujícím týmu motivuje studenty k další práci v oboru, popř. ke studiu daného oboru.
Abstrakt EN: The paper presents the process of motivating high school students to study the technical fields by system of paid summer jobs. Selected students were recruited for a summer job in the field of research and development and with the help of sociological research their feedback was monitored. It was confirmed that the well selected works in the working team encourages students to further work in the field, respectively to study the field.
Klíčová slova

Zpět

Patička