Přejít k obsahu


Laboratoř termické analýzy a reometrie - NTC, Výzkumné cetrum západočeského regionu, Západočeská univerzita v Plzni

Citace:
MARTINEC, P., ŠESTÁK, J., HOLBA, P., KOVÁŘÍK, T. Laboratoř termické analýzy a reometrie - NTC, Výzkumné cetrum západočeského regionu, Západočeská univerzita v Plzni. In 36. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 11-14. ISBN: 978-80-7395-784-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Laboratory of thermal analysis and rheometry at NTC New technology research centre, University of West Bohemia
Rok vydání: 2014
Místo konání: Pardubice
Název zdroje: Univerzita Pardubice
Autoři: RNDr. Petr Martinec , Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc., dr. h. c. , Ing. Pavel Holba CSc. , Ing. Tomáš Kovářík Ph.D.
Abstrakt CZ: Jsou popsány metody DTA využitelné pro popis skelného stavu, zejména určení charakteristických teplot tání, krystalizace a skelné transformace a jejich prezentace v redukované formě vhodné pro vyjádřená koeficienty sklotvornosti podle Hrubého, Weinerga a Lio. Je popsána Kissingerova metoda určování kinetických parametrů
Abstrakt EN: The equipment of New technology research centre, University of West Bohemia is described focusing instrumentation on thermal analysis and rheometry. The centre activity are summarized including the survey of recently publish books.
Klíčová slova

Zpět

Patička