Přejít k obsahu


Simulace změn musculus levator ani v závislosti na naléhání a rotaci hlavičky během porodu

Citace:
KROFTA, L., HAVELKOVÁ, L., HYNČÍK, L., JANSTOVÁ, J., KRČMÁŘ, M., GROHREGIN, K., VOJTĚCH, J., FEYEREISL, J. Simulace změn musculus levator ani v závislosti na naléhání a rotaci hlavičky během porodu. Praha, 2014.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Autoři: L. Krofta , Ing. Linda Havelková , Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D. , J. Janstová , M. Krčmář , K. Grohregin , J. Vojtěch , J. Feyereisl
Abstrakt CZ: Cílem práce bylo: (1) vytvořit konečně-prvkový model pánevního dna, (2) určit rozložení napětí ve svalu levator ani během porodu v závislost na počáteční poloze hlavy dítěte. Geometrie modelu byla založena na MR snímcích zdravé nikdy nerodící mladé ženy a třídenního dítěte (axiální snímky, 3T). Nejvyšší svalové napětí bylo zjištěno v místech uchycení svalu k pánvi – v pozici mírné extenze hlavy v levém předním postavení.
Klíčová slova

Zpět

Patička