Přejít k obsahu


Human Biomechanics 2014, Book of Abstrakt

Citace:
HYNČÍK, L., NOVÁKOVÁ, V. Human Biomechanics 2014, Book of Abstrakt. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, 26 s. ISBN: 978-80-261-0421-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Human Biomechanics 2014, Book of Abstrakt
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D. , Mgr. Veronika Nováková
Abstrakt CZ: Sborník obsahuje abstrakta prezentující nejmodernější témata nejrůznějších oblastí biomechaniky a bioinženýrství, výměnu zkušeností a navázání spolupráce mezi vysokými školami, firmami a vědeckými instituty. Abstrakta prezentují konkrétní výzkumné témata i celé laboratoře.
Abstrakt EN: The proceedings concerns abstracts presenting the state-of-the-art topics in various field biomechanics and bioengineering, exchange of experience and establishment of cooperation among academia, companies and scientific institutes. Abstracts present particular research topics as well as whole laboratories' presentations.
Klíčová slova

Zpět

Patička