Přejít k obsahu


Změna plánovací kultury v českých městech po roce 1989

Citace:
JEŽEK, J. Změna plánovací kultury v českých městech po roce 1989. Geografické informácie, 2014, roč. 18, č. 1, s. 93-102. ISSN: 1337-9453
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Change of the planning culture in Czech Cities after a year 1989
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. RNDr. Mgr. Jiří Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá plánovací kulturou v České republice jakožto středoevropské postsocialistické zemi. Zabývá se hlavně strategickým plánováním v rozvoji měst, některými označovaným jako „novou plánovací kulturou“ a problémy s jeho praktickou aplikací. Empirické poznatky čerpá hlavně z autorových výzkumů, realizovaných v posledních přibližně pěti letech. Jedná se především o výzkum 384 měst, realizovaný v letech 2011 a 2012. Strategické plánování rozvoje měst a regionů je v současné době často diskutovaným tématem. Jedni ho odmítají jako prázdný pojem, jiní doufají, že po období plánovacího inkrementalismu nalezli „novou hvězdu na plánovacím nebi“, neboť po období projektově-orientovaného plánování (80. a 90. léta minulého století) se počátkem 21. Století opět hledají strategické koncepty, které by propojily (integrovaly) rozvojové projekty s rozvojovými vizemi.
Abstrakt EN: The paper deals with the planning culture in the Czech Republic as a Central European post-socialist country. It deals mainly with strategic planning in urban development, which some referred to as "the new planning culture", and problems with its practical application. This paper draws empirical evidence mainly from the author's research, carried out during the past five years. It is mainly research of 384 cities, realized between 2011 and 2012. Strategic planning of cities and regions is a frequently discussed topic today. Some reject it as an empty concept, others are hoping that after the planning incrementalism they have found a "new star in the planning heavens" because after the period of project-oriented planning there is demand for strategic concepts that would combine (integrate) development projects with developing visions.
Klíčová slova

Zpět

Patička