Přejít k obsahu


Strategické plánování rozvoje měst a regionů z evropské perspektivy: vývoj, koncepce, problémy

Citace:
JEŽEK, J. Strategické plánování rozvoje měst a regionů z evropské perspektivy: vývoj, koncepce, problémy. Slovak Journal of Public Policy and Public Administration, 2014, roč. 1, č. 1/2014, s. 7-21. ISSN: 1339-5637
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Strategic urban and regional planning from the European Perspective. Development, Concept and Problems
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. RNDr. Mgr. Jiří Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá problematikou plánování v rozvoji měst a regionů. Jedná se o kritickou analýzu vývoje pojetí a přístupů k plánování měst a regionů v průběhu 20. století. Zvláštní pozornost je věnována strategickému plánování a strategickému managementu městského rozvoje.
Abstrakt EN: The article deals with a topic of planning in development of towns and regions (urban and regional planning). It is critical analysis of conception and development approaches´to urban and regional planning during the 20th century. A special attention is paid to strategic planning and strategic management of urban/ regional development.
Klíčová slova

Zpět

Patička