Přejít k obsahu


VRCHNÍ SOUD V PRAZE: K rozlišení stavů bezbrannosti a závislosti u trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti

Citace:
FASTNER, J. VRCHNÍ SOUD V PRAZE: K rozlišení stavů bezbrannosti a závislosti u trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Trestněprávní revue, 2014, roč. 13, č. 1, s. 24-27. ISSN: 1213-5313
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: High Court in Prague: To the distinction of states of helplessness and dependence in crimes against human dignity in sexual matters
Rok vydání: 2014
Autoři: JUDr. Jindřich Fastner
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na rozbor rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, který řešil případ znásilnění. Především jde o výklady pojmů "stav bezbrannosti" a "závislost", které jsou důležité pro správnou kvalifikaci tzv. sexuálních trestných činů.
Abstrakt EN: This article is focused on the analysis of the decision of the High Court in Prague, which dealt with a case of rape. Above all, it is the interpretation of the terms "state of helplessness" and "addiction", which are important for the proper qualifications of so called sexual offenses.
Klíčová slova

Zpět

Patička