Přejít k obsahu


Měnič kmitočtu se zvýšenou odolností proti poklesům napětí sítě

Citace:
KŮS, V., FOŘT, J., PITTERMANN, M. Měnič kmitočtu se zvýšenou odolností proti poklesům napětí sítě. In Sborník XI. konference Energetické rušení v distribučních a průmyslových sítích (ERU 2014). Brno: Elcom, 2014. s. 1-8. ISBN: 978-80-905933-0-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Frequency converter with increased resistance against voltage dips
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Elcom
Autoři: Prof. Ing. Václav Kůs CSc. , Ing. Jiří Fořt Ph.D. , Ing. Martin Pittermann Ph.D.
Abstrakt CZ: Krátkodobé poklesy napětí mají velmi nepříznivý vliv zejména na polovodičová zařízení. U měničů velkých výkonů dochází velmi rychle k poklesu napětí ve stejnosměrném meziobvodu a obvykle k vypnutí měniče. Příspěvek popisuje možnosti zvýšení odolnosti proti poklesům napájecího napětí u elektrického pohonu s asynchronním motorem, napájeným z nepřímého měniče kmitočtu. Na příkladech je ukázáno několik variant silových obvodů pro dosažení vyšší odolnosti proti poklesům napětí napájecího zdroje. První varianta je použití přídavného zvyšovacího měniče, připojeného do stejnosměrného meziobvodu. Druhou variantou je použití dodatečného neřízeného usměrňovače se zvyšovacím měničem. Třetí variantou je použití aktivního usměrňovače místo běžně používaných neřízených usměrňovačů. V závěru jsou ukázány výsledky měření první varianty v laboratoři FEL ZČU v Plzni.
Abstrakt EN: Voltage dips have a very negative effect on semiconductor devices. The voltage on the DC capacitor fallt very fast by the voltage dips and the converter is off. The paper describes the possibility of increasing resistance of power converters against dips in power supply. The examples show some variant of power circuits to higher resistance against dips. The first variant is the use of an additional step-up converter connected to the DC link. The second option is to use an additional uncontrolled rectifier with the step-up inverter. The third possibilities is to use an active rectifier instead of commonly used uncontrolled rectifiers. In conclusion, the results are shown measurement of the first variant in the laboratory FEL West Bohemia in Pilsen.
Klíčová slova

Zpět

Patička