Přejít k obsahu


CONSTRUCTIVISM AT UNIVERSITY: PILOT STUDY

Citace:
ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J. CONSTRUCTIVISM AT UNIVERSITY: PILOT STUDY. In DiVAI 2014 - 10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. s. 165-174. ISBN: 978-80-7478-497-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: CONSTRUCTIVISM AT UNIVERSITY: PILOT STUDY
Rok vydání: 2014
Místo konání: Štúrovo, Slovakia
Název zdroje: Wolters Kluwer ČR
Autoři: PhDr. Lucie Rohlíková Ph.D. , PaedDr. Jana Vejvodová CSc.
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je představit výzkumné aktivity Západočeské univerzity v Plzni v oblasti využití konstruktivismu ve výuce na vysoké škole. V roce 2009 ? 2011 probíhal v České republice projekt Konstruktivismus v praxi vysokých škol, v jehož rámci byli na čtyřech vysokých školách (University of West Bohemia in Pilsen, University of Hradec Králové, University of South Bohemia in České Budějovice and Tomas Bata University in Zlin) vyškoleni mladí akademičtí pracovníci k využívání aktivizujících metod výuky a konstruktivistických přístupů ve vysokoškolské pedagogice. S časovým odstupem tří let jsme znovu kontaktovali účastníky školení a zjišťovali, do jaké míry informace získané během školení uplatňují v praxi a jaký je jejich aktuální postoj k využití konstruktivismu ve výuce na vysoké škole. V příspěvku prezentujeme dotazník a předvýzkum, který jsme provedli na vzorku 17 respondentů ze Západočeské univerzity v Plzni a který bude v následujícím roce rozšířen o informace získané od všech absolventů kurzu ze všech čtyř partnerských institucí.
Abstrakt EN: The paper aims to present the research into application of constructivism at University of West Bohemia in Pilsen. In 2009 - 2011, a project entitled "Constructivism in University Education" was conducted in the Czech Republic, in which young academics at four higher education institutions (University od West Bohemia in Pilsen, University od Hradec Králové, University of South Bohemia in České Budějovice and Tomas Bata University in Zlín) were trained in using methods that support active learning and in applying the constructivist approach in higher education pedagogy. Three years later, we contacted the participants again to explore the extent, to which they use the information from the course in practice and to find their current position on the use of constructivism in instruction at higher education institutions. Outcomes of the preliminary survey of seventeen respondents from the University of West Bohemia in Pilsen are interpreted.
Klíčová slova

Zpět

Patička