Přejít k obsahu


Výpočtová analýza vakuové komory

Citace:
LAŠ, V., LAŠOVÁ, V., SEDLÁČEK, F. Výpočtová analýza vakuové komory. STREICHER, spol. s.o. Plzeň, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Computational analysis of vacuum chamber
Rok vydání: 2014
Název zdroje: STREICHER, spol. s.o. Plzeň
Autoři: Prof. Ing. Vladislav Laš CSc. , Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D. , Ing. František Sedláček ,
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva se zabývá návrhem a analýzou těsné ocelové vakuové komory. Jedná se o geometricky složitou nádobu, která musela vyhovovat přísným pevnostním a tuhostním kritériím. Víka nádoby jsou opatřena těsněním a s tělem nádoby jsou spojena šroubovým spojením. Ve výpočtu jsou spojení nahrazena speciálními prvky, které umožňují odlehnutí kontaktních ploch a tím lze zjistit, zda je zatížená nádoba dostatečně těsná. Dalším z cílů bylo minimalizovat hmotnost nádoby. Úloha byla řešena pomocí metody konečných prvků.
Abstrakt EN: The research report discusses a design and analysis of a tight steel vacuum chamber. It is geometrically complex vessel that must meet strict strength and stiffness criteria. Lids of the vessels are equipped with seals and are joined with the vessel bodies by screw connections. In the analysis these connections are modelled by special elements allowing separation of contact areas. Therefore, it is possible to determine if the loaded vessel is sufficiently tight. Another goal was to minimize the weight of the vessel. The analysis was performed using finite element method.
Klíčová slova

Zpět

Patička