Přejít k obsahu


Adheze akrylátových laků k historickým kovovým materiálům

Citace:
STOULIL, J., KOPECKÁ, A., FIŠEROVÁ, P. Adheze akrylátových laků k historickým kovovým materiálům. Koroze a ochrana materiálu, 2014, roč. 58, č. 3, s. 71-74. ISSN: 1804-1213
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Adhesion of acrylate varnishes to historical metallic materials
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Jan Stoulil Ph.D. , Alžběta Kopecká , Ing. Pavla Fišerová ,
Abstrakt CZ: Práce byla zaměřena na hodnocení dvou typů akrylátových laků (Paraloid B72 a B48N) z hlediska adheze k historickým kovovým materiálům. Třívrstvé povlaky byly hodnoceny pomocí odtrhového testu, scratch testu a T-bend testu. Část vzorků byla exponována 500 hodin v kondenzační komoře a následně znovu hodnocena pomocí odtrhového testu. Náchylnost rozhraní povlak/kov k hydrataci bylo ověřeno pomocí impedančních měření. Za suchých podmínek nebyl potvrzen předpoklad vyšší adheze laku B48N k podkladu než u laku B72. Lak B48N ale vykázal podstatně vyšší odolnost k hydrataci. Laky mají nejvyšší adhezi k oceli a olovu, naopak nejnižší k zinku, cínu a měděné patině.
Abstrakt EN: The work focused on the assessment of two types of acrylate varnishes (Paraloid B72 and B48N) in terms of adhesion to historical metallic materials. Three-layer coatings were studied by a pull-off test, a scratch test and T-bend test. Some specimens were exposed in a condensation chamber for 500 hours and subsequently reassessed by the pull-off test. Susceptibility of the coating/metal interface to hydration was estimated by impedance measurements. Under dry conditions, the hypothesis of higher adhesion of B48N varnish to the substrate than that of B72 varnish was not confi rmed. However, B48N varnish showed much higher resistance to hydration. Varnishes have the highest adhesion to steel and lead, and the least to zinc, tin and copper patina.
Klíčová slova

Zpět

Patička