Přejít k obsahu


Analýzy žárově stříkaných povlaků

Citace:
SMAZALOVÁ, E., HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š. Analýzy žárově stříkaných povlaků. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analyses of thermal spray coatings
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
Autoři: Ing. Eva Smazalová , Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D.
Abstrakt CZ: Předmětem výzkumu bylo zhodnocení vlivu procesních parametrů technologie HVOF na mikrostrukturní a mechanické charakteristiky žárově stříkaných povlaků pro vysokoteplotní aplikace. Byly realizovány tribologické testy a zhodnoceny tribologické charakteristik a mechanismy opotřebení povlaků za pokojové a vysoké teploty. Byly analyzovány souvislosti mezi mikrostrukturními, mechanickými a tribologickými charakteristikami žárově stříkaných povlaků a bylo zpracováno doporučení pro výběr optimálních procesních parametrů.
Abstrakt EN: The research was focused on evaluation of process parameters, used during HVOF thermal spraying, influence on microstructural and mechanical properties of thermally sprayd coatings for high temperature application. The tests of tribological properties were realized and the wear resistance as well as the wear mechanism of evaluated coatings were measured at room and elevated temperatures. The relationships between microstructural, mechanical and tribological characteristic were analyzed and the recommendation of the optimized spraying parameters were delivered
Klíčová slova

Zpět

Patička