Přejít k obsahu


Měření nanotvrdosti vzorků Zr-slitin

Citace:
BLÁHOVÁ, O. Měření nanotvrdosti vzorků Zr-slitin. UJP PRAHA a.s., 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Measurement of nanohardness of Zr-alloys samples
Rok vydání: 2014
Název zdroje: UJP PRAHA a.s.
Autoři: Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D.
Abstrakt CZ: Zirkoniové slitiny se používají pro výrobu povlakových trubek pro palivové tyče v jaderných reaktorech. Bylo provedeno hodnocení mikrostruktury a lokálních mechanických vlastností vzorků z několika zirkoniových slitin, které byly podrobeny různým teplotním režimům. Indentační tvrdost byla hodnocena nanoindentační metodou. Výsledky ukázaly vliv teploty expozice na mikrostrukturu a lokální mechanické vlastnosti zirkoniových slitin.
Abstrakt EN: Zirconium alloys are used for production of cladding of the nuclear fuel rods in nuclear reactors. The evaluation of microstructure and local mechanical properties was carried out, after various heating times prior to cooling. The indentation hardness was evaluated by nanoindentation method. The results proved the influence of the time of high temperature exposure on microstructure and local mechanical properties of Zr-alloys.
Klíčová slova

Zpět

Patička