Přejít k obsahu


An approach to the machining of hard coatings prepared by laser cladding and thermal spraying

Citace:
CAROU PORTO, D., ŘEHOŘ, J., VILČEK, I., HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š. An approach to the machining of hard coatings prepared by laser cladding and thermal spraying. In Strojírenská technologie – Plzeň 2015: Sborník příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 47-53. ISBN: 978-80-261-0304-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: An approach to the machining of hard coatings prepared by laser cladding and thermal spraying
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Diego Carou Porto , Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D. , Ing. Igor Vilček PhD. , Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D.
Abstrakt CZ: Žárové nástřiky a laserová navařování jsou široce používané metody nanášení povlaků nacházející uplatnění v mnoha aplikacích v průmyslu. Článek se v první části zabývá základní charakteristikou zmiňovaných metod povlakování. Povlaky se obvykle dále obrábí některými z dokončovacích metod obrábění za účelem zvýšení kvality jejich povrchu. Nicméně, vlastnosti povlaků, jako je např. vysoká tvrdost, omezují dosažení uspokojivých výsledků konvenčním obráběním jako např. soustružením či frézováním. Chceme-li tyto povlaky obrábět konvenčně, jeví se často broušení jako jediná možnost. Nicméně, moderní průmysl vyžaduje vyšší flexibilnost a produktivitu. Z těchto důvodů je vhodné uvažovat i o jiné alternativě jako je například soustruženi či frézování. V tomto smyslu je v druhé části článku uvedeno několik příkladů experimentálního výzkumu obrábění povlaků na bázi WC-CO a Stellite. Výzkum v této oblasti může přinést nové poznatky v obrábění takovýchto tvrdých povlaků.
Abstrakt EN: Thermal spraying and laser cladding are widely used in industry for different coating applications. The use of these techniques usually requires a finishing post-process. However, the characteristics of these coatings, such as their high hardness, make difficult to achieve satisfactory results with conventional machining processes. The present study provides a description of the main characteristics of the laser cladding and thermal spraying processes. For machining of these coatings, conventionally, grinding is the first option selected. However, modern industries require gaining flexibility and improving their productivity. Thus, other alternatives such as milling or turning need to be assessed. In this sense, in the last section, several experimental investigations on the machining of WC-Co and Stellite coatings are presented. These studies can bring some insights to face the machining of hard coatings prepared by the laser cladding and thermal spraying techniques. For instance, they can help in the selection of the cutting parameters and provide interesting results on the use of different tool materials and tool geometries.
Klíčová slova

Zpět

Patička