Přejít k obsahu


Structure, mechanical properties and corrosion resistance of nanocomposite coatings deposited by PVD technology onto the X6CrNiMoTi17-12-2 and X40CrMoV5-1 steel substrates

Citace:
LUKASZKOWICZ, , SONDOR, J., KŘÍŽ, A., PANCIELEJKO, M. Structure, mechanical properties and corrosion resistance of nanocomposite coatings deposited by PVD technology onto the X6CrNiMoTi17-12-2 and X40CrMoV5-1 steel substrates. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, 2010, roč. 45, č. 6, s. 1629-1637. ISSN: 0022-2461
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Structure, mechanical properties and corrosion resistance of nanocomposite coatings deposited by PVD technology onto the X6CrNiMoTi17-12-2 and X40CrMoV5-1 steel substrates
Rok vydání: 2010
Autoři: Krzysztof Lukaszkowicz , Jozef Sondor , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Mieczyslaw Pancielejko
Abstrakt CZ: Tento článek prezentuje výsledky výzkumu struktury a mechanických vlastností nanokompozitních povlaků, deponovaných metodou PVD na substráty z austenitické oceli X6CrNiMoTi17-12-2 a nástrojové oceli pro práci za tepla X40CrMoV5-1. Testy byly provedeny na povlacích TiAlSiN, CrAlSiN a AlTiCrN. Bylo zjištěno, že struktura PVD povlaků se skládala z jemných dendritů, jejichž průměrná velikost byla v rozmezí 11 až 25 nm, v závislosti na typu povlaku. Povlaky vykazovaly sloupcovou dendritickou strukturu v příčném metalografickém řezu. Dále byla zjištěna vysoká adheze vrstev k substrátu. Kritické zatížení LC2 byla stanoveno v rozmezí 27 až 54 N, v závislosti na povlaku a typu substrátu. Tyto povlaky vykazují vysokou tvrdost (~40 GPa) a odolnost proti korozi.
Abstrakt EN: This article presents the research results on the structure and mechanical properties of nanocomposite coatings deposited by PVD methods on the X6CrNiMoTi17-12-2 austenitic steel and X40CrMoV5-1 hot work tool steel substrates. The tests were carried out on TiAlSiN, CrAlSiN and AlTiCrN coatings. It was found that the structure of the PVD coatings consisted of fine crystallites, while their average size fitted within the range 11-25 nm, depending on the coating type. The coatings demonstrated columnar structure and dense cross-sectional morphology as well as good adhesion to the substrate, the latter not only being the effect of adhesion but also by the transition zone between the coating and the substrate, developed as a result of diffusion and high-energy ion action that caused mixing of the elements in the interface zone. The critical load LC2 lies within the range 27-54 N, depending on the coating and substrate type. The coatings demonstrate a high hardness (~40 GPa) and corrosion resistance.
Klíčová slova

Zpět

Patička