Přejít k obsahu


Performance of synthetic air gaseous insulation near the limiting homogenity – part C

Citace:
MÜLLEROVÁ, E., MARTÍNEK, P., HALLER, R. Performance of synthetic air gaseous insulation near the limiting homogenity – part C. Schneider Electric Sachsenwerk GmbH, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Performance of synthetic air gaseous insulation near the limiting homogenity – part C
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Schneider Electric Sachsenwerk GmbH
Autoři: Prof. Ing. Rainer Haller Dr. , Doc. Ing. Eva Müllerová Ph.D. , Ing. Petr Martínek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V návaznosti na předchozí výzkum v rámci spolupráce mezi společností Schneider Electric a Západočeskou univerzitou v Plzni byla uskutečněna početná řada experimentálních testů napěťové pevnosti plynné izolace (syntetický vzduch). Na základě sjednaného výzkumného programu byly testy zvlášť zaměřeny na sledování vlivu různých počátečních parametrů, jako jsou přeskoková vzdálenost elektrod, tlak plynu, stupeň homogenity pole na výslednou napěťovou pevnost a to při aplikaci střídavého zkušebního napětí. Celý testovací program je rozdělen do tří částí (A,B,C). Tato výzkumná zpráva obsahuje výsledky získané v rámci testovacího programu označeného jako část C.
Abstrakt EN: In continuing of previous basic investigations within a co- operation work between Schneider Electric Company and Pilsen University special breakdown test series of the used test system with gaseous insulation (synthetic air_ 5/95) were performe. In particular, according to the arranged test program, the influence of different test parameters as gap distance and gas pressure at different field homogeneity at alternating voltage on breakdown behaviour should be investigated. The whole test program is separated into three parts (A, B, C). In the given report the results of tests regarding to part C will be described.
Klíčová slova

Zpět

Patička