Přejít k obsahu


Assessment of oxygen diffusion coefficients by studying high-temperature oxidation behaviour of Zr1Nb fuel cladding in the temperature range of 1100-1300 °C

Citace:
NÉGYESI, M., CHMELA, T., VESELÝ, T., KREJŠÍ, J., NOVOTNÝ, L., PŘIBYL, A., BLÁHOVÁ, O., BURDA, J., SIEGL, J., VRTÍLKOVÁ, V. Assessment of oxygen diffusion coefficients by studying high-temperature oxidation behaviour of Zr1Nb fuel cladding in the temperature range of 1100-1300 °C. Journal of Nuclear Materials, 2015, roč. 456, č. January, s. 211-219. ISSN: 0022-3115
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Assessment of oxygen diffusion coefficients by studying high-temperature oxidation behaviour of Zr1Nb fuel cladding in the temperature range of 1100-1300 °C
Rok vydání: 2015
Autoři: M. Négyesi , T. Chmela , T. Veselý , J. Krejší , L. Novotný , A. Přibyl , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , J. Burda , J. Siegl , V. Vrtílková
Abstrakt CZ: Článek pojednává o chování obalu paliva ze slitiny Zr1Nb při vysokoteplotní oxidaci v páře. Difúzní koeficienty kyslíku v různých fázích byly odhadnuty na základě experimentálních dat získaných nanoindentačními měřeními s využitím analytického řešení. Získané koeficienty byly použity ve vytvořených numerických modelech a výsledky byly porovnány s experimentálními daty s velmi dobrým souhlasem.
Abstrakt EN: The paper dealt with the high-temperature steam oxidation behaviour of the Zr1Nb fuel cladding. The oxygen diffusion coefficients in different phases have been estimated based on the experimental data obtained by nanoindentation employing the analytical solutions. The acquired oxygen diffusion coefficients served as input into the in-house numerical code. The numerical calculations were compared to the experimental data with a very good agreement.
Klíčová slova

Zpět

Patička