Přejít k obsahu


Enhancement of Teaching Design of CNC Milling Machines

Citace:
MAX, A., LAŠOVÁ, V., PUŠMAN, Š. Enhancement of Teaching Design of CNC Milling Machines. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. Neuveden: Elsevier, 2015. s. 571-577. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1877-0428
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Enhancement of Teaching Design of CNC Milling Machines
Rok vydání: 2015
Místo konání: Neuveden
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Antonín Max , Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D. , Ing. Šimon Pušman
Abstrakt CZ: Tento článek prezentuje nový přístup k výuce zaměřené na projektování CNC frézky na katedře konstruování strojů na Západočeské univerzitě v Plzni. Je zaměřen na vytvoření pokynů pro studenty mající tyto hlavní vlastnosti: umožnit najít a sjednotit informace na jednom místě s jednoduchým přístupem pro studenty. Pro tento účel, jsou vytvořeny 3D modely v Catia, NX, atd a přeměněny na 3D PDF soubory, které mají nižší požadavky na hardware, nepotřebují žádný zvláštní finančně náročný program, a studenti mohou otáčet a pohybovat modely, nastavovat viditelné / neviditelné díly. Jednotlivé součásti(díly) jsou popsány včetně jejich funkce.
Abstrakt EN: This paper presents a new approach to teaching focused on designing CNC milling machines at the Department of Machine Design at the University of West Bohemia in Pilsen. It is aimed at creating guidelines for students with the following main priorities: find and unify information in one place and in a simple manner for students. For this purpose, 3D models are created in Catia, NX, etc. and converted into 3D pdf which has a lower hardware requirements, no special program and students can still rotate and, move the models and make them visible/invisible. The parts are described including the function.
Klíčová slova

Zpět

Patička