Přejít k obsahu


Innovative Konzepte für Innehochdruckumformen

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., VOREL, I., KŮRKA, P., MAHN, U. Innovative Konzepte für Innehochdruckumformen. In XXXIV. Verformungskundliches Kolloquium. Leoben: Lehrstuhl für Umformtechnik, Leoben, 2015. s. 164-168. ISBN: 978-3-902078-20-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: yur
Anglický název: An innovative concept for inside high pressure forming
Rok vydání: 2015
Místo konání: Leoben
Název zdroje: Lehrstuhl für Umformtechnik, Leoben
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Ivan Vorel , Dipl.-Ing. Petr Kůrka , Prof. Uwe Mahn
Abstrakt CZ: V předloženém článku je představena nová technologie, která integruje tváření vnitřním přetlakem plynu, kalením v nástroji a termomechanické zpracování Q&P (Quenching&Partitining). Cílem bylo vyrobit tenkostěnné díly s vynikajícími vlastnostmi a komplikovaným tvarem. Jako demonstrátor byla použita trubka. Ta byla austenitizována, poté vložena do formy a expandována vnitřním přetlakem dusíku. Po přilehnutí materiálu ke stěně došlo k ochlazení a vývoji martenzitické struktury. Nad teplotou Mf byl ochlazovací proces přerušen a polotovar byl vložen do pece za účelem Partitioningu. Tím vznikla směšná struktura obsahující martenzit a stabilizovaný zbytkový austenit. Tato struktura vykazuje velmi dobrou kombinaci vysoké pevnosti a dobré tažnosti. Za vysokou pevnost odpovídá martenzit, zbytkový austenit zabezpečuje tažnost. S ocelí o obsahu 0,4 % uhlíku a jednoduchým legovacím konceptem na bázi křemíku, manganu a chromu lze dosáhnout pevností 1900-2000 MPa při tažnosti od 15 do 20 %.
Abstrakt EN: Innovation opens new opportunities in the field of processing hollow stock, as it offers the potential for manufacturing complex-shaped structural parts with enhanced properties. This introduces a manufacturing route comprising the following steps: internal high pressure forming, hot stamping and thermomechanical Q&P processing. In this manufacturing route, the demonstration product, a tube-shaped stock, is first austenitized. I tis then expanded in a closed die by internal pressure of nitrogen until the materiál touches the die wall. As a result, it cools down quickly and martensite begins to form. At a temperature above the Mf, the cooling is interrupted and the workpiece is transferred to a furnace and tempered. The furnace temperatur eis below the Ms temperature. Within several minutes, a mixed microstructure forms, consisting of martensite and stabilized retained austenite. Thanks to this microstructure, the materiál exhibits a favourable combination of high strength and adequate dectility. Martensite imparts sufficient strength to the materiál whereas the retained austenite provides duktility. At a carbon level of approximately 0.4 % and with a simple Si-Mn-Cr-based chemistry, strengths of 1900-2000 MPa and elongations of 15-20 % can be achieved.
Klíčová slova

Zpět

Patička