Přejít k obsahu


Čteme, překládáme, komentujeme (Rusko-české a česko-ruské překlady dětských povídek)

Citace:
BERANOVÁ, K., BUŘIČOVÁ, I., KEER, Y., MLNAŘÍKOVÁ, M., SOUČKOVÁ, J., VÁCHALOVÁ, Š., VASHKOVÁ, M., VRZALOVÁ, B. Čteme, překládáme, komentujeme (Rusko-české a česko-ruské překlady dětských povídek). 1. vyd. Plzeň : ZČU v Plzni, 2014, 101 s. ISBN: 978-80-261-0448-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Translation artwork of children´s literature
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Kateřina Beranová , PhDr. Jana Sováková CSc. , Irina Buřičová , Yulia Keer , Marie Mlnaříková , Jana Součková , Šárka Váchalová , Mariyanna Vashková , Barbora Vrzalová
Abstrakt CZ: Studenti realizovali překlady děl současné literatury pro děti a mládež z ruštiny do češtiny a z češtiny do ruštiny. Rozsah textu: 7 - 10 normostran. Překlady byly doplněny krátkým metodickým komentářem.
Abstrakt EN: Students implemented translations of contemporary children´s literature in Russian into Czech and in Czech into Russian. Extent of text: 7 - 10 pages. Translations accompanied by a brief methodological commentary.
Klíčová slova

Zpět

Patička