Přejít k obsahu


Festival of Science 2014

Citace:
Krechovská, M., Dvořáková, L., Hejduková, P., Zborková, J. Festival of Science 2014. Trnava, 25.04.2014 - 26.04.2014.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Festival of Science 2014
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. Ing. Michaela Krechovská Ph.D. , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc. , Ing. Pavlína Hejduková Ph.D. , Ing. Jitka Zborková Ph.D.
Abstrakt CZ: Mezinárodní konference „Festival of Science 2014“ byla organizovaná v rámci projektu č. 21310155 s názvem „Festival vědy jako platforma pro posílení spolupráce mezi univerzitami zemí V4“ realizovaného prostřednictvím grantu Višegrádského fondu. Západočeská univerzita byla spolupořadatelem této konference jakožto partner projektu společně s University of Zielona Góra, University of Miskolc a hlavním pořadatelem Materiálovotechnologickou fakultou STU v Trnavě. Cílem konference bylo vytvořit platformu pro propojení akademických, vědeckovýzkumných a podnikatelských organizací v rámci krajin V4 za účelem podpory a mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání. Dne 25. 4. 2014 konference probíhala na MTF STU v Trnavě, kde formou panelových diskusí byla probírána různá témata týkající se zejména vědy, inovací a řešení mezinárodní ch projektů. Dne 26. 4. 2014 se konference přesunula na Trojičném náměstí v Trnavě, kde probíhala prezentace jednotlivých univerzit a institucí. Návštěvníci se zde mohli zapojit do řešení různých praktických, vědeckých a technických úloh.
Abstrakt EN: International conference “Science Festival 2014” was organized within the project no. 21310155, entitled "Festival of Science as a Platform for Intensifying Cooperation between V4 Region Universities" supported by Visegrad Fund. The University of West Bohemia was co-organizer of this conference as a project partner together with the University of Zielona Góra, the University of Miskolc and the main organizer Faculty of Material Sciences and Technology STU in Trnava. The conference aim was to create a platform for connecting academic, scientific and business organizations in the V4 region in order to support international cooperation in science, research and education. On 25th of April 2014 the conference took place at the MTF STU in Trnava, where various topics related to science, innovation and international projects was discussed in the form of panel discussions. On 26th of April 2014, the conference moved to the Trojicne square in Trnava, where individual universities and institutions were presented. Visitors could participate in solving various practical, scientific and technical tasks.
Klíčová slova

Zpět

Patička