Přejít k obsahu


Structural and physical changes of re-calcined metakaolin regarding its reactivity

Citace:
KOVÁŘÍK, T., BĚLSKÝ, P., NOVOTNÝ, P., ŘÍHA, J., SAVKOVÁ, J., MEDLÍN, R., RIEGER, D., HOLBA, P. Structural and physical changes of re-calcined metakaolin regarding its reactivity. Construction and Building Materials, 2015, roč. 80, č. 01.04.2015, s. 98-104. ISSN: 0950-0618
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Structural and physical changes of re-calcined metakaolin regarding its reactivity
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Tomáš Kovářík Ph.D. , Mgr. Petr Bělský Ph.D. , Ing. Pavel Novotný , Ing. Jan Říha Ph.D. , Ing. Jarmila Savková Ph.D. , Ing. Rostislav Medlín , Ing. David Rieger , Ing. Pavel Holba CSc.
Abstrakt CZ: Rekalcinace a charakterizace komerčně dostupného metakaolinu byla provedena s ohledem na studium strukturních a fyzikálních změn ve vztahu k pucolánové aktivitě dle Chapellova testu. K popisu tepelně zpracovaného metakaolinu v rozsahu teplot 500–1000 °C byla využita analytická zařízení XRD, SAXS, SEM, TEM. Rekalcinace vedla ke zvýšení reaktivity o 40% v teplotních rozsahu 650–800 °C. Strukturní změny vedly při vyšších teplotách ke snížení reaktivity. SAXS spektrum odhalilo tvorbu nové fáze již při teplotě 800 °C.
Abstrakt EN: The re-calcination of commercial metakaolin was carried out and structural changes were observed in relation to pozzolanic activity and specific surface area in temperature range 500–1000 °C. The re-calcined metakaolins were characterized by XRD, SAXS, SEM, TEM in relation to structure state and reactivity variation based on Chapelle test. The re-calcination led to 40% rise of reactivity in the range of 650–800 °C. Considering the structural changes the mullite phase crystallization and partial sintering of the particles caused rapid decreasing of reactivity. SAXS spectrum revealed the formation of new phase already at annealing temperature 800 °C.
Klíčová slova

Zpět

Patička