Přejít k obsahu


Static plate load tests on multi-layered geocell-reinforced bed

Citace:
MOGHADDAS TAFRESHI, S.N., KHALAJ, O., DAWSON, A.R., MAŠEK, B. Static plate load tests on multi-layered geocell-reinforced bed. In 10th International Conference on Geosynthetics, ICG 2014. German Geotechnical Society, Essen: Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e.V., 2014. s. 1-8. ISBN: 978-3-9813953-9-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Static plate load tests on multi-layered geocell-reinforced bed
Rok vydání: 2014
Místo konání: German Geotechnical Society, Essen
Název zdroje: Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e.V.
Autoři: Prof. Dr. S. N. Moghaddas Tafreshi , Dr. Omid Khalaj , Assoc. Prof. A. R. Dawson , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: V článku jsou prezentovány výsledky zátěžových testů desky kruhového průřezu s průměrem 300 mm, prováděných na prostém a vícevrstvém vyztuženém lůžkem geocell. V článku byly studovány vlivy různých parametrů včetně hloubky vložení první vrstvy geocell, vertikální rozteče geocell vrstev a počtu vrstev geocell pod patou základny. Optimální hloubka vložení první vrstvy geocell a vertikální vzdálenost geocell vrstvev byla stanovena na přibližně 0.2 násobek průměru desky. Výsledky ukazují, že míra únosnosti vzrostla a míra propadnutí desky klesla při zvýšeném počtu geocell vrstev. Například, při poměru zatlačení desky s / B = 4% jsou hodnoty únosnosti asi 292, 427, 530, 642, a 688 kPa pro prosté lůžko, respektivě pro vyztužené lůžko jednou, dvěma, třemi a čtyřmi vrstvami geocell. Obdobně při zvýšení počtu geocell vrstev z jedné na tři, tlak převedený do hloubky základové značně klesá. Například pro povrchové zatížení 550 kPa bylo v hloubce 510 mm (pod třetí vrstvou geocell) naměřeno zatižení 145.4, 69.2, 50.5, 39.5, 38.5 kPa pro nevyztužené respektivě vyztužené lůžko s jedním, dvěma, třemi a čtyři vrstvami geocell
Abstrakt EN: The results of plate load tests on a circular footing with diameter of 300 mm, supported on unreinforced and multi-layered geocell-reinforced beds are presented. The influences of various parameters are studied including embedded depth of the first layer of geocell, vertical spacing of geocell layers and number of geocell layers below the footing base. The optimum embedded depth of the first layer of geocell and the vertical spacing of geocell layers were found to be approximately 0.2 times the plate diameter. The results show that the rate of bearing capacity enhancement and settlement reduction were decreased when the number of geocell layers was increased. For example, at settlement ratio of s/B=4%, the bearing capacity values are about 292, 427, 530, 642, and 688 kPa for unreinforced bed, and reinforced bed with one, two, three and four layers of geocell, respectively. Likewise, with increase the number of geocell layers from one to three layers, the pressure transferred to depth of foundation bed beneath the centre of footing base, considerably decreases. For example, for a surface stress of 550 kPa, the value at 510 mm depth (beneath the third layer of geocell) was measured about 145.4, 69.2, 50.5, 39.5, 38.5 kPa for unreinforced and the reinforced bed with one, two, three and four layers of geocell, respectively.
Klíčová slova

Zpět

Patička