Přejít k obsahu


Stature Based Approach towards Vehicle Safety

Citace:
HYNČÍK, L., ŠPIČKA, J., MAŇAS, , VYCHYTIL, J. Stature Based Approach towards Vehicle Safety. In SAE Technical Papers. Neuveden: SAE International, 2015. s. 1-7. ISBN: neuvedeno , ISSN: 0148-7191
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Stature Based Approach towards Vehicle Safety
Rok vydání: 2015
Místo konání: Neuveden
Název zdroje: SAE International
Autoři: Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D. , Ing. Jan Špička , Dr. Ing. Jaroslav Maňas , Ing. Jan Vychytil Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek přispívá k oblasti technologií bezpečnosti vozidel virtuálním přístupem pomocí biomechanických modelů lidského těla. Na základě validovaného referenčního modelu vytváří dříve vyvinutý algoritmus virtuální modely lidského těla pro danou výšku, hmotnost, věk a pohlaví. Tyto modely jsou porovnány v prostředí stejné standardní sáňové zkoušky. Je porovnána závislé odezvy konkrétního modelu s jeho antropometrií pro různé těla postav. Z analýzy vyplynulo, je potřeba brát v úvahu velikost těla pro posouzení bezpečnosti.
Abstrakt EN: The paper contributes to the field of vehicle safety technology by the virtual approach using biomechanical virtual human body models. Based on a validated reference model, the previously developed scaling algorithm develops virtual human body models for given height, mass, age and gender. The models were further compared by running the same standard sled test. The particular model anthropometry dependent response was compared for the different body statures. The analysis showed is necessity to take into account particular body sizes for the safety assessment.
Klíčová slova

Zpět

Patička