Přejít k obsahu


Abschluss des Projekts zur Förderung der deutschen und tschechischen Sprache als Sprache des Nachbarlandes - Workshop in Pilsen

Citace:
Königsmarková, A. Abschluss des Projekts zur Förderung der deutschen und tschechischen Sprache als Sprache des Nachbarlandes - Workshop in Pilsen. Plzeň, 14.11.2013 - 16.11.2013.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Final workshop of the project to promote the German and Czech language as the language of the neighboring country - Workshop in Pilsen
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Andrea Königsmarková Ph.D.
Abstrakt CZ: Čtvrtý (závěrečný bilaterální workshop v rámci projektu, který byl podpořen Česko-německým fondem budoucnosti a byl zaměřen na kontakty jazyků sousedních zemí (konkrétně češtiny a němčiny), se konal v Plzni a věnoval se zejména problematice procesu překladu z hlediska sociolingvistiky a psycholingvistiky. Na konkrétních příkladech z překladatelské tvorby během celého projektu byly demonstrovány problémy a jejich možná řešení, s nimiž překladetel musí pracovat.
Abstrakt EN: The fourth (final) bilateral workshop in the context of the project for the promotion of the two languages of neighboring countries (German and Czech) sponsored by the German Future Fund was held in Pilsen and focused on the problems of the process of translation from the point of view of sociolinguistics and psycholinguistics. With the help of the concrete examples from the own translation work during the entire project process, problems and possible solutions were found, which the translator has to deal with.
Klíčová slova

Zpět

Patička