Přejít k obsahu


Eighth workshop on the Matthews-Sumner conjecture and related problems

Citace:
Ryjáček, Z., Holub, P. Eighth workshop on the Matthews-Sumner conjecture and related problems. Plzeň, 29.03.2015 - 03.04.2015.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Eighth workshop on the Matthews-Sumner conjecture and related problems
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Jednota českých matematiků a fyziků
Autoři: Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček DrSc. , RNDr. Přemysl Holub Ph.D.
Abstrakt CZ: Problémově orientovaný workshop specializovaný na různé verze Matthews-Sumnerovy hypotézy, Thomassenovy hypotézy, hxypotézy o dominantních cyklech, hypotézy o dvojitém pokrytí kružnicemi a příbuzné otevřené problémy.
Abstrakt EN: A problem-oriented workshop specialized on variations of the Matthews-Sumner conjecture, Thomassen's conjecture, the Dominating Cycle Conjecture, the Cycle Double Cover Conjecture and related open problems.
Klíčová slova

Zpět

Patička