Přejít k obsahu


Safe range of free space light propagation calculation in single precision

Citace:
LOBAZ, P., VANĚČEK, P. Safe range of free space light propagation calculation in single precision. Optics Express, 2015, roč. 23, č. 3, s. 3260-3269. ISSN: 1094-4087
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Safe range of free space light propagation calculation in single precision
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Petr Lobaz , Ing. Petr Vaněček Ph.D.
Abstrakt CZ: Anotace – popis výsledku v českém jazyce (minimální délka = 64 znaků, maximální délka = 2000 znaků) nevyplňuje se v případě, že původním jazykem je český jazyk; obsahově musí odpovídat anotaci v původním jazyce; Při výpočtech propagace světla volným prostorem, například v digitální holografii, se často pracuje se vzdálenostmi mnohem delšími, než je vlnová délka světla. Počítačová reprezentace reálných čísel proto musí poskytovat dostatečnou přesnost. Ukazujeme, že tzv. jednoduchá přesnost (single precision) se musí používat s maximální opatrností, což je zásadní zejména při výpočtech na GPU. Rovněž ukazujeme, že Fresnelova aproximace poskytuje významně lepší výsledky pro propagační vzdálenost větší než cca jeden metr. Anotace – popis výsledku v anglickém jazyce (minimální délka = 64 znaků, maximální délka = 2000 znaků) nevyplňuje se v případě, že původním jazykem je anglický jazyk; obsahově musí odpovídat anotaci v původním jazyce;
Abstrakt EN: Calculations of free space light propagation, such as those used in digital holography, deal with distances much longer than a wavelength. Computer representation of real numbers must therefore provide enough precision to handle this situation. We show that single precision must be used with the utmost care, which is especially important in GPU calculations. We also show that Fresnel approximation significantly improves single precision calculations for distances bigger than about one metre.
Klíčová slova

Zpět

Patička