Přejít k obsahu


Alternative validation method of satellite gradiometric data by integral transform of satellite altimetry data

Citace:
ŠPRLÁK, M., HAMÁČKOVÁ, E., NOVÁK, P. Alternative validation method of satellite gradiometric data by integral transform of satellite altimetry data. JOURNAL OF GEODESY, 2015, roč. 89, č. 8, s. 757-773. ISSN: 0949-7714
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Alternative validation method of satellite gradiometric data by integral transform of satellite altimetry data
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Michal Šprlák Ph.D. , Ing. Eliška Hamáčková , Prof. Ing. Pavel Novák Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Integrální transformace poruchového tíhového potenciálu odvozeného z altimetrických dat na družicová gradiometrická data jsou formulována, zkoumána a aplikována v tomto článku. Diferenciální operátory, které vztahují poruchový gravitační potenciál a 6 složek poruchového gradiometrického tenzoru, jsou aplikovány na sférický Abel-Poissonův integrál. Toto poskytne 6 nových integrálních transformací, pro které jsou odvozeny integrační jádra v analytickém i spektrálním tvaru.
Abstrakt EN: Integral transforms of the disturbing gravitational potential derived from satellite altimetry onto satellite gradiometric data are formulated, investigated and applied in this article. Firstly, corresponding differential operators, that relate the disturbing gravitational potential to the six components of the disturbing gradiometric tensor in the spherical local north-oriented frame, are applied to the spherical Abel-Poisson integral. This gives six new integral equations for which respective kernel functions are given in both spectral and spatial forms. Secondly, truncation error formulas for each of the integral transforms are provided in the spectral form. Also expressions for the corresponding truncation error coefficients are derived. Thirdly, practical estimators for evaluation of the disturbing gravitational gradients are formulated, and their correctness and expected accuracy are investigated. Finally, the new integral equations are applied for validation purposes of the satellite gradiometric data provided by the GOCE satellite mission. Obtained results demonstrate applicability of the new apparatus for validation of the satellite gravitational gradients.
Klíčová slova

Zpět

Patička