Přejít k obsahu


Výběr mikrofonů pro metodu měření difuzivity

Citace:
KAREL, J., TUREČEK, O. Výběr mikrofonů pro metodu měření difuzivity. In Elektrotechnika a informatika 2014. Část 1., Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 65-68. ISBN: 978-80-261-0367-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Choice of microphones for diffusion measurement method
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Karel , Ing. Oldřich Tureček Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Práce se zabývá výběrem mikrofonů pro mikrofonní pole, které bude použito pro metodu měření difuzity akusticky odrazivých prvků. Mikrofonní pole bude uloženo v mobilním polohovacím rámu. Výběr mikrofonů je důležitou částí projektu MPO FR-T14/569 „Vývoj akustických difuzorů nové generace a jejich simulace“.
Abstrakt EN: This paper is concerned with choice of microphones for microphone array. This microphone array will be used in mobile measurement system installed in positioning frame. Whole system will be used for diffusion measurement method of reflective acoustic elements. Choice of microphones is part of preparation for solution to project MPO FR-T14/569 ,,Development of acoustic diffusors of new generation and their simulation”.
Klíčová slova

Zpět

Patička