Přejít k obsahu


A STRATEGY CONTROL SYSTEM BASED ON THE KEY PERFORMANCE INDIKATORS APPROACH FOR MAKE-ORDER-ORDER INDUSTRIAL ENTERPRISES.

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L. A STRATEGY CONTROL SYSTEM BASED ON THE KEY PERFORMANCE INDIKATORS APPROACH FOR MAKE-ORDER-ORDER INDUSTRIAL ENTERPRISES.. Plzeň : ZČU, FEK, KFU, 2015.
Druh: POSUDEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A STRATEGY CONTROL SYSTEM BASED ON THE KEY PERFORMANCE INDIKATORS APPROACH FOR MAKE-ORDER-ORDER INDUSTRIAL ENTERPRISES.
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU, FEK, KFU
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt EN: Oponentský posudek habilitační práce. Autor habilitační práce Ing. Anna Saniuk, Ph. D. Téma habilitační práce: A STRATEGY CONTROL SYSTEM BASED ON THE KEY PERFORMANCE INDIKATORS APPROACH FOR MAKE-ORDER-ORDER INDUSTRIAL ENTERPRISES. Zpracováno pro MTF v Trnavě STU v Bratislavě.
Klíčová slova

Zpět

Patička