Přejít k obsahu


Ageing resistance of SiBCN ceramics

Citace:
HOUŠKA, J. Ageing resistance of SiBCN ceramics. Ceramic International, 2015, roč. 41, č. 6, s. 7921-7928. ISSN: 0272-8842
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Ageing resistance of SiBCN ceramics
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. Ing. Jiří Houška Ph.D.
Abstrakt CZ: Amorfní materiály SiBCN jsou známy - v závislosti na prvkovém složení - pro jejich tepelnou stabilitu a oxidační odolnost (do 1500 °C), tvrdost, průhlednost a elektrickou a/nebo tepelnou vodivost. Práce se zabývá stárnutím keramik SiBCN připravených ve formě tenkých vrstev v širokém rozsahu prvkových složení a podmínek přípravy. Soustřeďuji se na odolnost proti oxidaci při pokojové teplotě, vyjádřenou pomocí tloušťky povrchové zoxidované vrstvy 12 let po depozici. Jsou identifikována složení, která vykazují perfektní dlouhodobou oxidační odolnost při pokojové teplotě i která ji nevykazují. V druhém případě diskutuji vztahy mezi charakteristikami zoxidované vrstvičky, prvkovým složením vrstev a iontovým bombardem při jejich růstu. Výsledky jsou důležité pro design keramik kombinujících výše uvedené funkční vlastnosti s vysokou životností.
Abstrakt EN: Amorphous SiBCN alloys are known - depending on the elemental composition - for their thermal stability and high-temperature (up to 1500 °C) oxidation resistance, hardness, optical transparency or electrical and/or thermal conductivity. The paper reports ageing of SiBCN ceramics prepared in the form of thin films in a wide range of elemental compositions and preparation conditions. I focus on the room-temperature oxidation resistance, expressed in terms of the thickness and properties of the surface oxide layer 12 years since the deposition. I identify which compositions exhibit perfect long-time room-temperature oxidation resistance and which do not. For the latter I discuss the complex relationships between the characteristics of the surface oxide layer, the elemental composition of the films and the ion bombardment during the film growth. The results are important for tailoring long-lifetime ceramics combining the aforementioned functional properties.
Klíčová slova

Zpět

Patička