Přejít k obsahu


Materiálově-technologické modelování tepelného zpracování výkovků v průběžných pecích

Citace:
VOREL, I., VANČURA, F., FEDORKO, M., MAŠEK, B. Materiálově-technologické modelování tepelného zpracování výkovků v průběžných pecích. Kovárenství, 2015, roč. 53, č. duben 2015, s. 44-47. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Material-technological modelling of heat treatment of forgings in continous furnace
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Ivan Vorel , Ing. Filip Vančura , Mikuláš Fedorko , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Vynikající mechanické vlastnosti výkovků vznikají jednak při samotném tváření a jednak při následném tepelném zpracování. Tepelné zpracování však přináší navýšení výrobních nákladů, jenž jsou spojeny s provozem potřebných zařízení i s energií spotřebovanou na ohřev. Požadavky na snížení těchto nákladů neustále vytváří tlak na hledání nových řešení a optimalizačních metod. Jedním efektivních směrů pro řešení této problematiky spočívá v propojení numerických simulací s technikou materiálově-technologického modelování.
Abstrakt EN: during both the forging process and also during following heat treatment. Unfortunately heat treatment process increases production costs because of necessary equipment running costs and costs of the energy needed for the forging heating. Continuous demand on lowering these costs drives search for new solutions and production optimizing methods. One effective way to deal with this kind of problems lies is in a combination of numerical simulations with material-technological modelling.
Klíčová slova

Zpět

Patička